Skip to main content

Επανίδρυση Τεχνικού Επιμελητηρίου

Η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες είναι αντιμέτωπη με μια ολιγαρχία ευγενών μηχανικών που έχει μετατρέψει το ΤΕΕ σε φέουδο και θεωρεί εαυτούς τους αποκλειστικούς εκπρόσωπους του τεχνικού κλάδου. Το Τεχνικό Επιμελητηρίο αντί να εξυπηρετεί το θεσμοθετημένο ρόλο του τεχνικού συμβούλου της πολιτείας έχει μετατραπεί σε συντεχνιακό και συνδικαλιστικό όργανο μιας μικρής μερίδας μηχανικών που κρατάει σε ομηρία το σύνολο των τεχνικών επιστημόνων και την ανάπτυξη της χώρας. Οι παραδοσιακές τεχνικές ειδικότητες που ελέγχουν το ΤΕΕ όντας ανίκανες να παρακολουθήσουν τις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας, και προκειμένου να μην απωλέσουν τα καταχρηστικώς κεκτημένα δικαιώματά τους, αρνούνται να διευρύνουν το τεχνικό επιμελητήριο και να εντάξουν σε αυτό όλες τις σύγχρονες τεχνικές ειδικότητες. Ως αποτέλεσμα, το ΤΕΕ λειτουργεί εδώ και τρεις δεκαετίες, από το 1984, με εννέα μόνο βασικές ειδικότητες. Ενδεικτικό της τραγικής κατάστασης είναι το γενονός ότι ενώ διατηρεί ειδικότητα με 73 μόνο μέλη (ναυπηγούς) αρνείται να δημιουργήσει νέες ειδικότητες σε σύγχρονα τεχνικά αντικείμενα όπως την πληροφορική, το περιβάλλον, τη βιοτεχνολογία, τα υλικά, κ.α. που αριθμούν πολλές χιλιάδες τεχνικών επιστημόνων. Το αποτέλεσμα της καταχρηστικής και εσωστρεφούς στάσης του ΤΕΕ είναι χιλιάδες τεχνικοί επιστήμονες νέων ειδικοτήτων είτε να κατατάσσονται σε λάθος ειδικότητες είτε να αποκλείονται εντελώς από το Τεχνικό Επιμελητήριο.
Η φοβική στάση του ΤΕΕ απέναντι στις νέες ειδικότητες είναι όμως διάχυτη και στα επαγγελματικά θέματα. Το ΤΕΕ, ενεργώντας αντίθετα προς το θεσμικό του ρόλο, δε φρόντισε ώστε οι νέες ειδικότητες μηχανικών να αποκτήσουν τα δικά τους επαγγελματικά δικαιώματα αλλά έκανε το παν για να μη θιχθούν τα προνόμια των παλιών μελών του. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις δε δίστασε ακόμη και να αποδώσει στις νέες ειδικότητες τα επαγγελματικά δικαιώματα παραδοσιακών ειδικοτήτων αντί να ενεργήσει για το αυτονόητο, τη θεσμοθέτηση δηλαδή νέων δικαιωμάτων γι'αυτές. Για παράδειγμα, κατόπιν εισήγησης του ΤΕΕ, οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης απέκτησαν τα δικαιώματα των Μηχανολόγων Μηχανικών. Το ίδιο αρνητική ήταν όμως η στάση του ΤΕΕ και σε κάθε προσπάθεια της πολιτείας να θεσμοθετήσει κανόνες για τα έργα που αφορούν τις νέες τεχνικές ειδικότητες. Για παράδειγμα, το 2003 το ΤΕΕ απέτρεψε το σχέδιο προεδρικού διατάγματος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που αφορούσε τις Εγκαταστάσεις Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενώ το 2006 ακυρώθηκε με ενέργειές του ο διαχωρισμός των Ηλεκτρονικών από τις Ηλεκτρολογικές-Μηχανολογικές μελέτες που είχε ψηφισθεί με το Ν.3316/2005.Η καταχρηστική στάση του ΤΕΕ έχει όμως παρενέργειες με καταστροφικές συνέπειες και μέσα στην ίδια την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το ΤΕΕ εξωθεί τα τμήματα μηχανικών νέων ειδικοτήτων, και προκειμένου αυτά να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα, να μετατραπούν σε τμήματα των παραδοσιακών ειδικοτήτων. Για παράδειγμα, το Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μετατράπηκε σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ενώ το Τμήμα Μηχανικών ΗΥ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετατρέπεται σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Η αυταρχική θέση του ΤΕΕ εξωθεί όμως και τα μη-πολυτεχνικά τμήματα ΑΕΙ που θεραπεύουν σύγχρονες τεχνικές επιστήμες να μετατραπούν, κατ'όνομα μονάχα, σε τμήματα μηχανικών. Αυτό συνέβηκε για παράδειγμα με το Τμήμα Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Τμήμα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Τμήμα Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ.α. Παρόμοιες αιτήσεις προσχηματικής μετατροπής έχουν αναγκαστεί να καταθέσουν και πολλά άλλα τμήματα τεχνικών ειδικοτήτων όπως για παράδειγμα τα Τμήματα Πληροφορικής του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, κ.α.
Είναι σαφές ότι το ΤΕΕ δεν έχει συνειδητοποιήσει τα όρια του τεχνικού κλάδου και παραμένει προσκολλημένο σε μια παρωχημένη και αντιεπιστημονική διάκριση της παραδοσιακής μηχανικής από τις σύγχρονες τεχνικές επιστήμες. Εξακολουθεί να αναλώνεται σε λεκτικούς προσδιορισμούς του τύπου επιστήμονας ή μηχανικός, πτυχιούχος ή διπλωματούχος, και φοβάται να αντιμετωπίσει τους τεχνικούς επιστήμονες με αποκλειστικό γνώμονα τις πραγματικές τους γνώσεις. Αυτή η στρέβλωση και ο παραλογισμός πρέπει άμεσα να πάψει. Το ΤΕΕ δεν είναι σύλλογος μηχανικών αλλά τεχνικό επιμελητήριο, κι έχει ρητή υποχρέωση απέναντι στην πολιτεία να εκπροσωπεί το σύνολο των τεχνικών επιστημόνων της χώρας.

Οι τεχνικοί επιστήμονες της Ελλάδας απαιτούμε
την επανίδρυση του ΤΕΕ ως πραγματικού τεχνικού επιμελητηρίου, την ισότιμη ένταξη σε αυτό όλων των τεχνικών επιστημόνων, και τη δημιουργία διακριτών ειδικοτήτων για όλα τα τεχνικά αντικείμενα.

Comments

Popular posts from this blog

Το πρόγραμμα σπουδών και όχι το όνομα του τμήματος πρέπει να καθορίζει τον τίτλο σπουδών στα πανεπιστήμια

Μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου μετεξέλιξης των ΤΕΙ το οποίο έβαλε τέλος σε μια ανούσια και αντιπαραγωγική διάσπαση της τριτοβάθμιας παιδείας επί 36 χρόνια, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να γίνει και το δεύτερο αναγκαίο βήμα για τον εξορθολογισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: τα τμήματα που θεραπεύουν πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα πρέπει να προσφέρουν διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών για κάθε επιστημονικό πεδίο το οποίο θα καταλήγει φυσικά και σε διαφορετικό τίτλο σπουδών.
Η διεπιστημονικότητα είναι απόλυτα θεμιτή και γίνεται ολοένα και πιο σημαντική στη σύγχρονη εποχή. Τα τμήματα που καλύπτουν πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα (π.χ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, κ.α.) επιτελούν μεν έναν πολύ σημαντικό ρόλο, δεν παύουν όμως να παράγουν πτυχιούχους που δεν έχουν σπουδάσει όλα τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα αλλά συγκεκριμένη κατεύθυνση μόνο. Είναι λοιπόν εντελώς άδικο και δημιουργεί τεράστι…

Alternatives to Google AdSense

A popular question among small web publishers is what is the best ad network, and it most often comes up when a website is blocked by Google and starts looking for alternatives. Yeah, AdSense still reigns in small to medium publishers, no doubt about it, so I'm not gonna talk about it here. If you're looking for alternatives to it, this is my personal experience with several ad networks in a period of over ten years. It's a first hand experience, not a compilation of opinions or an advertorial. And to keep things in perspective, all listed networks have been tested on the same website that has roughly 20 million pageviews per month.
Amazon Associates
Extremely low CTR and conversion rate. Revenue was non existent, even after two weeks of the initial placement and despite the fact that the fill rate was excellent.
appTV
They were offering very good CPM for unpopular banners (e.g. 468x60) but their stats were really off. They pretended they had no idea about the source of t…

Computer education in the era of the Greek digital school

Published in ACM's CSTA Voice (volume 7, issue 3, short version), in newspapers Athens News and Patrides, and in the Hellenic Informatics Union

The information revolution and the widespread use of electronic devices made at least one thing clear: schools must teach something about computers. But what is it? Should it be “computer science” or just “computer literacy”? Recent studies show that both of them are equally important. Computer literacy sets the foundation for the development of basic computer skills, while computer science unfolds the theory behind the tools and provides a true understanding of the information technology that surrounds us. In order for the student to make a smooth transition from mere skills to real knowledge, the school must provide an integrated and coherent program that spans primary and secondary education.
Greece has never had any serious plan on this issue. Neither for computer science nor for computer literacy. In 2011, more than two dec…