Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009

Το ιστορικό μιας απίστευτης καθυστέρησης στο ΤΕΙ Κιλκίς

Δύο μόλις μέρες μετά τη δημοσίευση και κοινοποίηση του άρθρου περί της καθυστέρησης επί πέντε και πλέον ετών για την κάλυψη μιας θέσης ΕΠ, το γραφείο του Προέδρου του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ευαισθητοποιήθηκε ξαφνικά και απάντησε με έγγραφό του στο οποίο αναφέρει επιγραμματικά το ιστορικό της καθυστέρησης. Παραθέτουμε λοιπόν αυτό το ιστορικο για να δείτε και μόνοι σας με ποιον τρόπο ένα ανώτατο ίδρυμα - που κατά τ'άλλα διαμαρτύρεται για έλλειψη προσωπικού - προσπαθεί αποτυχημένα επί 5 χρόνια να καλύψει μια απλή θέση καθηγητή εφαρμογών:
 1. ΦΕΚ έγκρισης προκήρυξης (ΦΕΚ 46 /τ. Παράρτημα/ 3-3-2004)
 2. Προκήρυξη του ΑΤΕΙ-Θ. ΔΦ.10.1/1544/17-03-04 «Δημοσίευση προκήρυξης τακτικού Ε.Π. του Παραρτήματος Κιλκίς»,
 3. Έγγραφο του ΥΠΕΠΘ Φ.12/51055,55056,55057/Ε5/08-09-04 «Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος του τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων του Παρατήματος Κιλκίς του ΤΕΙ-Θ.», (με εκλέκτορα τον κ. Πέππα Α.)
 4. Έγγραφο του ΥΠΕΠΘ Φ.12/10669/Ε5/07-03-05 « Τροποποίηση συγκρότησης εκλεκτορικού σώματος του τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων του Παρατήματος Κιλκίς του ΤΕΙ-Θ.», (με αντικατάσταση του κ. Πέππα Α.)
 5. Ενημέρωση «Συγκρότηση πενταμελούς εκλεκτορικού σώματος» ΣΠΕ Φ.10.1/457/19-04-05
 6. Πρόσκληση σύγκλισης Εκλεκτορικού Σώματος ΣΠΕ Φ.10.1/458/20-04-05 για την εκλογή μιας θέσης τακτικού Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών με εξειδίκευση στην «Παραγωγή Ενδύματος»,
 7. Πρακτικό Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος, της 17-05-05, για την εκλογή μιας θέσης Καθηγητή Εφαρμογών με εξειδίκευση στην «Παραγωγή Ενδύματος»,
 8. «Έκθεση ελέγχου νομιμότητας της διαδικασίας εκλογής μιας θέσης καθηγητή εφαρμογών του τμ. ΣΠΕ του παραρτήματος Κιλκίς του ΑΤΕΙ-Θ. με εξειδίκευση στην «Παραγωγή Ενδύματος», του Προέδρου του ΑΤΕΙ-Θ. με αρ. πρωτ. ΔΦ.10.1/6879/11-11-05 και αρ. πρωτ. ΣΠΕ Φ. 10.1/1132/25-11-05.
 9. Πρόσκληση σύγκλισης Εκλεκτορικού Σώματος ΣΠΕ Φ.10.1/1151/06-12-05 για την εκλογή μιας θέσης τακτικού Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών με εξειδίκευση στην «Παραγωγή Ενδύματος»,
 10. Προσωπική απαντητική επιστολή των εκλεκτόρων κων Μπούσια Χ. – Βασιλειάδη Α. και Πριμέρντα Α. (αρ. πρωτ. Εισερχομένου εγγράφου ΣΠΕ Φ.10.1/1163/20-12-05)
 11. Πρόσκληση σύγκλισης Εκλεκτορικού Σώματος ΣΠΕ Φ.10.1/1164/21-12-05 για την εκλογή μιας θέσης τακτικού Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών με εξειδίκευση στην «Παραγωγή Ενδύματος»,
 12. Πρακτικό Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος, της 31-01-06, για την εκλογή μιας θέσης Καθηγητή Εφαρμογών με εξειδίκευση στην «Παραγωγή Ενδύματος»,
 13. Αρ. πρωτ. ΄΄ΑΤΕΙ-Θ. ΔΦ.10.1/5872/19-09-07΄΄ και με αρ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου στο Τμήμα ΣΠΕ Κιλκίς ΄΄ΣΠΕ Φ.10.1/548/24-09-07΄΄ «Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου»
 14. Αρ. πρωτ. ΄΄ΑΤΕΙ-Θ. ΔΦ.10.1/6566/19-10-07΄΄ και με αρ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου στο Τμήμα ΣΠΕ Κιλκίς ΄΄ΣΠΕ Φ.10.1/677/23-10-07΄΄ «Έκθεση ελέγχου νομιμότητας της διαδικασίας εκλογής (1) μιας θέσης Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος ΣΠΕ του Παραρτήματος Κιλκίς του ΑΤΕΙ-Θ. με εξειδίκευση ΄΄Παραγωγή Ενδύματος΄΄» του Προέδρου ΑΤΕΙ-Θ.,
 15. Απόφαση Συνεδρίασης Συμβουλίου ΑΤΕΙ-Θ. 21/30-11-07 Τροποποίησης σύνθεσης εκλεκτορικού σώματος με αντικατάσταση της κας. Κουτσού Βενετία Καθηγήτρια Εφαρμογών του τμήματος με τον κ. Σαββίδη Γεώργιο Καθηγητή Εφαρμογών του τμήματος, λόγω της άδειας μητρότητας της κας Κουτσού Β. από 15-10-07 έως και 15-07-08 βάση της με αρ. πρωτ. ΄΄ΔΦ. 12.1/Γ/5789/03-10-07/Πράξη 9/02-10-07΄΄ Πράξης ΑΤΕΙ-Θ.
 16. Ανασυγκρότηση εκλεκτορικού σώματος θέσης Καθηγητή Εφαρμογών με εξειδίκευση στην «Παραγωγή Ενδύματος», με αντικατάσταση της κας Κουτσού Βενετίας με τον κ. Σαββίδη Γεώργιο με αρ. πρωτ. ΥΠΕΠΘ Φ12/16452/Ε5/27-05-08 και αρ. πρωτ. Τμήματος ΣΠΕ Φ 10.1/355/18-06-08
 17. Πρόσκληση σύγκλισης Εκλεκτορικού Σώματος ΣΠΕ Φ.10.1/367/23-6-08 μετά την ανασυγκρότηση του εκλεκτορικού.
 18. Αρ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου ΣΠΕ Φ.10.1/581/18-09-08 απαντητικής επιστολής του Προέδρου του εκλεκτορικού κ. Μπούσια Χαράλαμπου για αναβολή της παρακάτω σύγκλισης «δια ευθετότερο χρόνο».
 19. Πρόσκληση σύγκλισης Εκλεκτορικού Σώματος ΣΠΕ Φ.10.1/162/11-3-09 για σύγκλιση Παρασκευή 03-04-09.
 20. Απαντητικές επιστολές (περί αδυναμίας να παραβρεθούν) με αριθμούς εισερχομένου πρωτ. ΣΠΕ Φ.10.1/306/01-04-09, ΣΠΕ Φ.10.1/307/01-04-09 και ΣΠΕ Φ.10.1/308/01-04-09 των εκλεκτόρων αντίστοιχα κ. Πριμέντα Αντώνιου, κ. Μπούσια Χαράλαμπου και κ. Βασιλειάδη Αλέξανδρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου