Skip to main content

Επανίδρυση Τεχνικού Επιμελητηρίου

Η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες είναι αντιμέτωπη με μια ολιγαρχία ευγενών μηχανικών που έχει μετατρέψει το ΤΕΕ σε φέουδο και θεωρεί εαυτούς τους αποκλειστικούς εκπρόσωπους του τεχνικού κλάδου. Το Τεχνικό Επιμελητηρίο αντί να εξυπηρετεί το θεσμοθετημένο ρόλο του τεχνικού συμβούλου της πολιτείας έχει μετατραπεί σε συντεχνιακό και συνδικαλιστικό όργανο μιας μικρής μερίδας μηχανικών που κρατάει σε ομηρία το σύνολο των τεχνικών επιστημόνων και την ανάπτυξη της χώρας. Οι παραδοσιακές τεχνικές ειδικότητες που ελέγχουν το ΤΕΕ όντας ανίκανες να παρακολουθήσουν τις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας, και προκειμένου να μην απωλέσουν τα καταχρηστικώς κεκτημένα δικαιώματά τους, αρνούνται να διευρύνουν το τεχνικό επιμελητήριο και να εντάξουν σε αυτό όλες τις σύγχρονες τεχνικές ειδικότητες. Ως αποτέλεσμα, το ΤΕΕ λειτουργεί εδώ και τρεις δεκαετίες, από το 1984, με εννέα μόνο βασικές ειδικότητες. Ενδεικτικό της τραγικής κατάστασης είναι το γενονός ότι ενώ διατηρεί ειδικότητα με 73 μόνο μέλη (ναυπηγούς) αρνείται να δημιουργήσει νέες ειδικότητες σε σύγχρονα τεχνικά αντικείμενα όπως την πληροφορική, το περιβάλλον, τη βιοτεχνολογία, τα υλικά, κ.α. που αριθμούν πολλές χιλιάδες τεχνικών επιστημόνων. Το αποτέλεσμα της καταχρηστικής και εσωστρεφούς στάσης του ΤΕΕ είναι χιλιάδες τεχνικοί επιστήμονες νέων ειδικοτήτων είτε να κατατάσσονται σε λάθος ειδικότητες είτε να αποκλείονται εντελώς από το Τεχνικό Επιμελητήριο.
Η φοβική στάση του ΤΕΕ απέναντι στις νέες ειδικότητες είναι όμως διάχυτη και στα επαγγελματικά θέματα. Το ΤΕΕ, ενεργώντας αντίθετα προς το θεσμικό του ρόλο, δε φρόντισε ώστε οι νέες ειδικότητες μηχανικών να αποκτήσουν τα δικά τους επαγγελματικά δικαιώματα αλλά έκανε το παν για να μη θιχθούν τα προνόμια των παλιών μελών του. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις δε δίστασε ακόμη και να αποδώσει στις νέες ειδικότητες τα επαγγελματικά δικαιώματα παραδοσιακών ειδικοτήτων αντί να ενεργήσει για το αυτονόητο, τη θεσμοθέτηση δηλαδή νέων δικαιωμάτων γι'αυτές. Για παράδειγμα, κατόπιν εισήγησης του ΤΕΕ, οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης απέκτησαν τα δικαιώματα των Μηχανολόγων Μηχανικών. Το ίδιο αρνητική ήταν όμως η στάση του ΤΕΕ και σε κάθε προσπάθεια της πολιτείας να θεσμοθετήσει κανόνες για τα έργα που αφορούν τις νέες τεχνικές ειδικότητες. Για παράδειγμα, το 2003 το ΤΕΕ απέτρεψε το σχέδιο προεδρικού διατάγματος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που αφορούσε τις Εγκαταστάσεις Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενώ το 2006 ακυρώθηκε με ενέργειές του ο διαχωρισμός των Ηλεκτρονικών από τις Ηλεκτρολογικές-Μηχανολογικές μελέτες που είχε ψηφισθεί με το Ν.3316/2005.Η καταχρηστική στάση του ΤΕΕ έχει όμως παρενέργειες με καταστροφικές συνέπειες και μέσα στην ίδια την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το ΤΕΕ εξωθεί τα τμήματα μηχανικών νέων ειδικοτήτων, και προκειμένου αυτά να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα, να μετατραπούν σε τμήματα των παραδοσιακών ειδικοτήτων. Για παράδειγμα, το Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μετατράπηκε σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ενώ το Τμήμα Μηχανικών ΗΥ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετατρέπεται σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Η αυταρχική θέση του ΤΕΕ εξωθεί όμως και τα μη-πολυτεχνικά τμήματα ΑΕΙ που θεραπεύουν σύγχρονες τεχνικές επιστήμες να μετατραπούν, κατ'όνομα μονάχα, σε τμήματα μηχανικών. Αυτό συνέβηκε για παράδειγμα με το Τμήμα Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Τμήμα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Τμήμα Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ.α. Παρόμοιες αιτήσεις προσχηματικής μετατροπής έχουν αναγκαστεί να καταθέσουν και πολλά άλλα τμήματα τεχνικών ειδικοτήτων όπως για παράδειγμα τα Τμήματα Πληροφορικής του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, κ.α.
Είναι σαφές ότι το ΤΕΕ δεν έχει συνειδητοποιήσει τα όρια του τεχνικού κλάδου και παραμένει προσκολλημένο σε μια παρωχημένη και αντιεπιστημονική διάκριση της παραδοσιακής μηχανικής από τις σύγχρονες τεχνικές επιστήμες. Εξακολουθεί να αναλώνεται σε λεκτικούς προσδιορισμούς του τύπου επιστήμονας ή μηχανικός, πτυχιούχος ή διπλωματούχος, και φοβάται να αντιμετωπίσει τους τεχνικούς επιστήμονες με αποκλειστικό γνώμονα τις πραγματικές τους γνώσεις. Αυτή η στρέβλωση και ο παραλογισμός πρέπει άμεσα να πάψει. Το ΤΕΕ δεν είναι σύλλογος μηχανικών αλλά τεχνικό επιμελητήριο, κι έχει ρητή υποχρέωση απέναντι στην πολιτεία να εκπροσωπεί το σύνολο των τεχνικών επιστημόνων της χώρας.

Οι τεχνικοί επιστήμονες της Ελλάδας απαιτούμε
την επανίδρυση του ΤΕΕ ως πραγματικού τεχνικού επιμελητηρίου, την ισότιμη ένταξη σε αυτό όλων των τεχνικών επιστημόνων, και τη δημιουργία διακριτών ειδικοτήτων για όλα τα τεχνικά αντικείμενα.

Comments

Popular posts from this blog

Alternatives to Google AdSense

A popular question among small web publishers is what is the best ad network, and it most often comes up when a website is blocked by Google and starts looking for alternatives. Yeah, AdSense still reigns in small to medium publishers, no doubt about it, so I'm not gonna talk about it here. If you're looking for alternatives to it, this is my personal experience with several ad networks in a period of over ten years. It's a first hand experience, not a compilation of opinions or an advertorial. And to keep things in perspective, all listed networks have been tested on the same website that has roughly 20 million pageviews per month.
Amazon Associates
Extremely low CTR and conversion rate. Revenue was non existent, even after two weeks of the initial placement and despite the fact that the fill rate was excellent.
appTV
They were offering very good CPM for unpopular banners (e.g. 468x60) but their stats were really off. They pretended they had no idea about the source of t…

Το πρόγραμμα σπουδών και όχι το όνομα του τμήματος πρέπει να καθορίζει τον τίτλο σπουδών στα πανεπιστήμια

Μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου μετεξέλιξης των ΤΕΙ το οποίο έβαλε τέλος σε μια ανούσια και αντιπαραγωγική διάσπαση της τριτοβάθμιας παιδείας επί 36 χρόνια, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να γίνει και το δεύτερο αναγκαίο βήμα για τον εξορθολογισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: τα τμήματα που θεραπεύουν πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα πρέπει να προσφέρουν διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών για κάθε επιστημονικό πεδίο το οποίο θα καταλήγει φυσικά και σε διαφορετικό τίτλο σπουδών.
Η διεπιστημονικότητα είναι απόλυτα θεμιτή και γίνεται ολοένα και πιο σημαντική στη σύγχρονη εποχή. Τα τμήματα που καλύπτουν πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα (π.χ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, κ.α.) επιτελούν μεν έναν πολύ σημαντικό ρόλο, δεν παύουν όμως να παράγουν πτυχιούχους που δεν έχουν σπουδάσει όλα τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα αλλά συγκεκριμένη κατεύθυνση μόνο. Είναι λοιπόν εντελώς άδικο και δημιουργεί τεράστι…

Άμισθα διδακτορικά

Η σημαντικότερη στρέβλωση του τρίτου κύκλου σπουδών στην Ελλάδα είναι ότι ο υποψήφιος διδάκτορας δεν έχει εξασφαλισμένη υποτροφία/χρηματοδότηση. Αυτό έχει τεράστιες συνέπειες, όχι μόνο ερευνητικές αλλά και κοινωνικο-οικονομικές. Η πραγματική διδακτορική έρευνα, αυτή που προάγει την επιστήμη, είναι μια επίπονη εργασία που απαιτεί ψυχή και σώμα πέρα από το τυπικό οκτάωρο, 7 μέρες τη βδομάδα και 365 μέρες το χρόνο. Η διδακτορική έρευνα δεν έχει καμία σχέση με τις σπουδές σε ένα προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Η διδακτορική έρευνα είναι μια πραγματική εργασία που απαιτεί ατελείωτες ώρες σε εργαστήρια, σε βιβλιοθήκες και σε εξωτερικά πεδία. Όταν ένας υποψήφιος διδάκτορας, δηλαδή ένας εργάτης-ερευνητής, επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς να πληρώνεται αυτό δημιουργεί αυτομάτως μια αλυσιδωτή και πολυεπίπεδη αντίδραση. Οι καθηγητές μπορούν να προσλάβουν όσους εργάτες θέλουν χωρίς να έχουν καμία οικονομική υποχρέωση απέναντί τους, με αποτέλεσμα να μην έχουν ισχυρό κίνητρο να φέρουν κ…