Skip to main content

Το πρόγραμμα σπουδών και όχι το όνομα του τμήματος πρέπει να καθορίζει τον τίτλο σπουδών στα πανεπιστήμια

Μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου μετεξέλιξης των ΤΕΙ το οποίο έβαλε τέλος σε μια ανούσια και αντιπαραγωγική διάσπαση της τριτοβάθμιας παιδείας επί 36 χρόνια, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να γίνει και το δεύτερο αναγκαίο βήμα για τον εξορθολογισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: τα τμήματα που θεραπεύουν πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα πρέπει να προσφέρουν διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών για κάθε επιστημονικό πεδίο το οποίο θα καταλήγει φυσικά και σε διαφορετικό τίτλο σπουδών.

Η διεπιστημονικότητα είναι απόλυτα θεμιτή και γίνεται ολοένα και πιο σημαντική στη σύγχρονη εποχή. Τα τμήματα που καλύπτουν πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα (π.χ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, κ.α.) επιτελούν μεν έναν πολύ σημαντικό ρόλο, δεν παύουν όμως να παράγουν πτυχιούχους που δεν έχουν σπουδάσει όλα τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα αλλά συγκεκριμένη κατεύθυνση μόνο. Είναι λοιπόν εντελώς άδικο και δημιουργεί τεράστιες στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας όταν, για παράδειγμα, ο απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών παρακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών σε ένα από τα τέσσερα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το τμήμα του (Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρονικής, Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής), αλλά του απονέμεται ενιαίος τίτλος σπουδών που του δίνει το δικαίωμα να διεκδικήσει θέσεις εργασίας σε επιστημονικά πεδία που δεν έχει σπουδάσει! Το πρόβλημα αυτό παρατηρείται σε πολλά τμήματα της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και γίνεται ακόμη πιο έντονο μετά την πρόσφατη μετεξέλιξη των ΤΕΙ σε πανεπιστήμια. Για παράδειγμα, ο απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μπορεί να διεκδικήσει θέσεις εργασίας σε τρία γνωστικά αντικείμενα (Ηλεκτρική Ενέργεια, Ηλεκτρονική, Τηλεπικοινωνίες), ενώ ο απόφοιτος του παραδιπλανού τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά μπορεί με τα ίδια χρόνια σπουδών να διεκδικήσει θέσεις εργασίας σε ένα αντικείμενο μόνο.

Είναι επιτέλους καιρός να διορθωθεί και αυτή η στρέβλωση. Σαφώς και τα τμήματα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα και να προσφέρουν προγράμματα σπουδών σε διαφορετικές κατευθύνσεις, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι παράγουν “υπερεπιστήμονες” που έχουν εντρυφήσει σε πολλαπλά πεδία. Ο τίτλος σπουδών πρέπει να ταυτίζεται με το πρόγραμμα σπουδών που ακολούθησε ο φοιτητής και όχι με το όνομα του τμήματος.

Comments

Popular posts from this blog

Το ΤΕΙ Κιλκίς πρέπει να δώσει έμφαση στο γνωστικό αντικείμενο της Σχεδίασης

Αν δούμε το υπάρχον Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων μέσα από το πρίσμα του "ενδύματος" τότε οι επιλογές που έχουμε για δημιουργία νέων σχετικών τμημάτων που θα οδηγήσουν σε ένα αυτόνομο Παράρτημα που θα είναι επιστημονικά ισχυρό και αναπτυξιακά βιώσιμο είναι πολύ περιορισμένες. Το ένδυμα ως γνωστικό αντικείμενο συνδέεται κυρίως με την κλωστοϋφαντουργία. Σε εκπαιδευτικό επίπεδο όμως υπάρχει ήδη ένα Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας στο ΤΕΙ Πειραιά το οποίο - παρότι βρίσκεται στην Αθήνα που προσελκύει τους περισσότερους φοιτητές και παρά το γεγονός ότι πρόκειται για το μοναδικό τμήμα στο είδος του - δεν έχει καμία απήχηση στους υποψηφίους φοιτητές. Η βάση εισαγωγής για το εν λόγω τμήμα κατρακύλησε το 2008 στα 8751 μόρια και βρέθηκε χαμηλότερα ακόμη και από το τμήμα ΣΠΕ του Κιλκίς (8791 μόρια). Ως γνωστό, η κλωστοϋφαντουργία διέρχεται μεγάλη κρίση στην Ελλάδα και οι προοπτικές για τον κλάδο δεν είναι καθόλου θετικές. Το γεγονός αυτό ανακλάται άμεσα στις επιλογές των υποψηφίων κα

Computer education in the era of the Greek digital school

Published in ACM's CSTA Voice ( volume 7, issue 3 , short version), in newspapers Athens News and Patrides , and in the Hellenic Informatics Union The information revolution and the widespread use of electronic devices made at least one thing clear: schools must teach something about computers. But what is it? Should it be “computer science” or just “computer literacy”? Recent studies show that both of them are equally important. Computer literacy sets the foundation for the development of basic computer skills, while computer science unfolds the theory behind the tools and provides a true understanding of the information technology that surrounds us. In order for the student to make a smooth transition from mere skills to real knowledge, the school must provide an integrated and coherent program that spans primary and secondary education. Greece has never had any serious plan on this issue. Neither for computer science nor for computer literacy. In 2011, mor